Veronumero otetaan käyttöön 1.9.2012

Jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava 1.9.2012 alkaen työmaalla näkyvissä henkilötunniste, johon on merkitty myös veronumero. Uusilla työmailla veronumero on henkilötunnisteessa pakollinen 1.9.2012 alkaen, mutta vanhoilla työmailla se on pakollinen vasta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.3.2013.

Veronumero on toimitettu henkilöasiakkaille vuoden 2012 verokortin yhteydessä. Ammatinharjoittajat saavat veronumeron verotoimistosta.

Tilapäisesti Suomeen töihin tulevat ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat henkilötunnuksen ja veronumeron 1.6.2012 alkaen verotoimistosta. Jos henkilötunnusta hakeva ulkomaalainen työntekijä aikoo oleskella Suomessa vähintään vuoden, henkilötunnuksen antaa edelleenkin maistraatti. Vasta maistraatista henkilötunnuksen saatuaan työntekijä voi mennä hakemaan verotoimistosta veronumeron.

Työnantajalla on mahdollisuus tilata työntekijöidensä veronumerot keskitetysti Verohallinnolta toimittamalla Verohallintoon työntekijöidensä henkilötunnukset 1.6.2012 alkaen. Verohallinto lähettää työntekijöiden veronumerot työnantajalle turvapostina tai suorasiirtoina. Massamenettelystä enemmän vero.fi-sivuilla toukokuun puolen välin jälkeen.

Elokuussa 2012 avataan julkinen veronumerorekisteri

Rakennustyömaalla työskentelevien henkilöiden veronumerot merkitään 1.8.2012 avattavaan rakennusalan julkiseen veronumerorekisteriin. Rekisteristä voi tarkistaa henkilön etu- ja sukunimen sekä hänen veronumeronsa perusteella, onko henkilön tiedot merkitty veronumerorekisteriin.

Vaikka työntekijälle on annettu veronumero, häntä ei automaattisesti merkitä veronumerorekisteriin, vaan merkintää on pyydettävä erikseen. Verohallinto suosittelee, että samalla kun työnantaja pyytää sähköisesti vähintään 20 henkilön veronumeron, hän pyytää myös työntekijöidensä merkitsemistä rakennusalan veronumerorekisteriin. Sähköiset pyynnöt työnantaja voi esittää Verohallinnolle 1.6.2012 lähtien. Puhelimitse ja henkilökohtaisesti toimistossa asioimalla tapahtuvat pyynnöt voidaan esittää 1.8.2012 alkaen, kun rekisteri on avattu.

Toisen vaiheen uudistukset vuonna 2013

Vuoden 2013 aikana rakennustyömailla on tarkoitus ottaa käyttöön työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva erityinen ilmoittamismenettely. Menettelyssä työmaan päätoteuttaja ilmoittaa Verohallinnolle kuukausittain tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja muista suorituksensaajista ja kukin tilaaja ilmoittaa omat aliurakkansa kuukausittain Verohallinnolle.

Verohallinto hyödyntää tietoja reaaliaikaisessa verovalvonnassa. Lisäksi tietojen avulla voidaan arvioida asiakkaiden verotusstatusta ja rekisteröintitarvetta. Lisätietoa toisen vaiheen uudistuksesta vero.fi-sivuilta, kun hallituksen esitys asiassa on annettu syksyllä 2012.

(Verohallinnon tiedote, 8.5.2012)

http://www.vero.fi/veronumero