Asianajaja Kalkas kuluttajariitalautakuntaan

Oikeusministeri on 14.8.2012 nimittänyt asianajaja Hannu Kalkkaan kuluttajariitalautakunnan yleisen palvelujaoston (jaosto X) varajäseneksi. Kuluttajariitalautakunnan toimikausi on viisi vuotta.