Veromuutoksia vuodelle 2013

Verolakiesitysten mukaan tulee vuodelle 2013 muutoksia mm. arvonlisäveroon, perintöveroon, varainsiirtoveroon sekä verovapaisiin km-korvauksiin. Yritys- ja pääomaverotukseen on myös kaavailtu muutoksia, mutta niiden sisällöstä ei ole vielä varmuutta. Kyse olisi kuitenkin veroporkkanoista.

Arvonlisävero
1.1.2013 alkaen jokainen käytössä oleva arvonlisäverokanta nousee 1 % -yksiköllä. Yleinen arvonlisäverokanta on muutoksen jälkeen 24 %. Elintarvikkeiden sekä ateria- ja ravintolapalveluiden verokanta nousee 14 %:iin. Alimpaan ryhmään kuuluvien verokanta nousee 10 %:iin (mm. liikuntapalvelut, lääkkeet, kirjat, majoituspalvelut, henkilökuljetus sekä vähintään puoleksi vuodeksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet).

Varainsiirtoverotus
Asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero nousee 1,6 %:sta 2,0 %:iin. Veropohjaan luettaisiin jatkossa myös osakkeisiin kohdistuva yhtiön velka. Muutos tulee voimaan 1.1.2013. Muutos ei koske normaalien liikeosakkeiden varainsiirtoverotusta.

Perintöverotus
Perintöveroon tulee uusi veroluokka yli 1 milj. euron perinnöille, jossa perintöveron suuruus olisi ensimmäisessä veroluokassa 19 %. Nykyisessä verotaulukossa yli 200 000 euron perinnöistä maksetaan 16 %:n mukaan veroa. Samalla poistuu vakuutuslahjojen verovapaus. Tähän saakka edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saatu vakuutuskorvaus on ollut verovapaa, kun korvausten yhteismäärä kolmen vuoden aikana on ollut enintään 8 500 euroa.

Verovapaa kilometrikorvaus
Verovapaa kilometrikorvaus tulee alentumaan 1.1.2013 alkaen 45 sentistä 43 senttiin.

YLE-vero
Eduskunta hyväksyi 20.6.2012 lain uudesta TV-lupamaksun korvaavasta yleisradioverosta, joka tulee voimaan 1.1.2013. Viestintävirasto irtisanoo automaattisesti tv-maksut päättymään 31.12.2012. Veron määrä perustuu verotettavaan tuloon ja verovelvollisia ovat yhteisöt sekä 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Henkilöyhtiöt eivät ole erikseen verovelvollisia,

Henkilöiden yleisradiovero on 0,68 % TVL:ssa tarkoitetun verovuoden puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärästä. Jos YEL:n tai MYEL:n vahvistettu työtulo on suurempi, niin silloin vero lasketaan tästä vahvistetusta työtulosta. Vero on kuitenkin enintään 140 euroa henkilöltä. Alle 50 euron vero jätetään perimättä. Yleisradiovero sisältyy vuoden 2013 ennakonpidätysprosenttiin tai ennakonkantoon.  Yhteisön yleisradioveroa peritään EVL:n tai MVL:n mukaan verotettavilta yhteisöiltä joiden verotettava tulo on vähintään 50 000 euroa. Vero on 140 euroa + 0,35 % 50 000 euron ylittävältä osalta. Enintään vero on 3 000 euroa. Yhteisön tulovero peritään tuloverotuksen toimittamisen yhteydessä ja se on vähennyskelpoista yhteisön verotuksessa. Valtio ja sen laitokset, kunnat, seurakunnat, asunto-osakeyhtiöt, yhteisetuudet sekä TVL:n mukaan verotettavat yhtiöt eivät ole velvollisia maksamaan yleisradioveroa.