Ne bis in idem -suoja koskee myös samanaikaisia prosesseja

KKO:n presidentti Pauliine Koskelo toi esille Helsingin hovioikeuspiirin lainkäyttöpäivillä 16.11.2012 perustuslakivaliokunnan lausunnon PeVL 9/2012 vp. Lausunnossa todetaan seuravaa: "Kaksoisrangaistavuuden kiellon ei voida katsoa koskevan vain puhtaasti peräkkäisiä menettelyjä, vaan myös samanaikaisesti vireillä olevia menettelyjä."

 

http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/pevl_9_2012_p.shtml