Työsopimuslaki muuttuu, palkan voi 1.7.2013 alkaen maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä

Tasavallan presidentti on vahvistanut työsopimuslain muutoksen (He 24/2013), jonka mukaan palkka on maksettava työntekijän ilmoittamalle pankkitilille. Muutoksen taustalla on pyrkimys kitkeä harmaata taloutta ja estää käteisen rahan liikkumista ja palkkojen maksamista ”pimeästi”.

Käytännössä palkat maksetaan jo nyt pääosin työntekijän pankkitilille, joten säännöksen muuttuminen ei tarkoita suuria käytännön muutoksia tai lisäkustannuksia työpaikoilla. Säännökseen sisältyy edelleen mahdollisuus maksaa palkka käteisenä, jos siihen on pakottava syy. Tällainen voi olla esim. jos työntekijällä ei ole pankkitiliä tai työntekijä ei toimita pankkitilitietojaan työnantajalle palkan maksua varten. Työsuhteen purkutilanteet ja muut sellaiset tilanteet, joissa palkanmaksun viivästyminen työnantajasta riippumattomasta syystä johtaisi viivästysseuraamuksiin ja näin työnantajalle ylimääräisiin kustannuksiin, mahdollistavat palkan maksamisen käteisenä.

Samassa yhteydessä kirjanpitolaki muuttuu siten, että maksaessaan palkan poikkeuksellisesti käteisenä, työnantajan täytyy liittää selvitys kirjanpitoonsa käteisenä rahana maksetusta palkasta selvitys osaksi palkanmaksua koskevaa kirjanpitotositetta. Tällaiseksi selvitykseksi käy esim. työnantajan tai palkanmaksutilanteessa läsnä olleen henkilön allekirjoittama maksutosite. Selvityksen laiminlyönti olisi rangaistava kirjanpitorikkomuksena, ellei teko olisi rangaistava jo rikoslain kirjanpitorikoksia koskevien säännösten perusteella.

Muutokset tulevat voimaan 1.7.2013