Asianajaja Hannu Kalkas Suomen Asianajajaliiton hallituksen varajäseneksi

AA Hannu Kalkas on 6.6. Rovaniemellä järjestetyssä Asianajajaliiton valtuuskunnan kokouksessa valittu liiton hallitukseen AA Eero-Pekka Uotilan varajäseneksi jäljellä olevaksi kaudeksi, joka päättyy kesäkuussa 2015.