Urheiluoikeus

Urheiluoikeuden osaaminen edellyttää oikeussääntöjen osaamisen lisäksi urheilun erityispiirteiden huomioimista sekä hyvää tuntemusta eri urheilulajeista ja niiden lajiliittojen säännöistä. Toimistomme lakimiehillä on laaja kokemus erilaisten urheiluun ja urheiluoikeuteen liittyvien toimeksiantojen hoitamisesta.

Avustamme urheilijoita, valmentajia, seuroja ja liittoja sekä kilpailunjärjestäjiä. Asiakkaitamme ovat myös urheilun, urheilujärjestöjen sekä urheilijoiden yhteistyökumppanit, urheilumarkkinointia tekevät yritykset ja urheilutapahtumia järjestävät tahot. Omaamme hyvät kansainväliset suhteet useiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen huippuosaajiin. Näitä kontakteja käytämme tarvittaessa hyväksenne.

Urheiluoikeudelliset erimielisyydet koskevat usein erilaisia sopimuksia sekä lajiliittojen tai seurojen sääntöjä ja niiden perusteella tehtyjä päätöksiä. Riitojen ehkäisemiseksi laadimme oikeansisältöiset sopimukset asiakkaan tarpeen mukaisesti huomioon ottaen kulloisenkin lajin sisäiset säännöt ja käytännöt. Avustamme myös seurojen ja lajiliittojen sääntöjen laatimisessa ja tulkinnassa sekä uusien hallintojärjestelmien pystyttämisessä että toiminnan yhtiöittämisessä.

Erilaiset kurinpitoasiat, ei pelkästään dopingiin liittyen, ovat urheilun muun kehityksen johdosta lisääntyneet ja tulleet merkittävimmiksi. Tavatonta ei ole se, että kurinpitäjä on erehtynyt päätöksessään. Kun urheilussa sattuu, voi olla oikeutettu saamaan vahingonkorvausta tai velvollinen sitä maksamaan. Riitatilanteen synnyttyä, avustamme sovinnon aikaansaamisessa, mahdollisessa oikeusprosessissa sekä urheilun oikeusturvalautakunnassa ja urheilun kansainvälisessä välitystuomioistuimessa CAS:ssa.

Palvelumme kattaa kaikki urheilulajit ja mm. seuraavat erityisalat:

  • Urheilija- ja valmentajasopimukset
  • Yhteistyösopimukset, sponsorisopimukset ja urheilumarkkinointi
  • Televisiosopimukset ja tapahtumien järjestäminen
  • Yhdistysasiat ja urheilun säännöt
  • Kurinpito- ja dopingasiat
  • Avustaminen lajin kurinpidossa ja urheilun oikeusturvalautakunnassa

Ota yhteyttä urheiluoikeuden osaajaamme ja kysy lisää.

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Spartax Oy
Kalevankatu 3 A
FI-00100 Helsinki
Finland

Tel. +358 9 6866 100
Fax +358 9 6866 1066

Aleksanterinkatu 25 B
FI-15140 Lahti
Finland

Tel. +358 9 6866 100
Fax. +358 9 6866 1066