Yrityksille

Yritysten toimintaympäristö on juridisoitunut yhteiskunnallisen kehityksen mukana. Erityisesti kansainvälistymiskehityksen myötä jokaisen yrityksen on nykyisin huolehdittava siitä, että yrityksen lakiasioiden hoito on riittävällä tasolla ja järjestetty vaatimusten mukaisesti. Yrityksen riskienhallinnan kannalta on erityisen tärkeää, että yrityksen prosessit ja sopimukset on laadittu huolellisesti. Moni vastaan tuleva ongelma voidaankin välttää kiinnittämällä ennakollisesti riittävä huomio oikeisiin, juridisesti kriittisiin seikkoihin.

Joskus kuitenkin vastaan tulee tilanne, jossa riitelyä sopimuskumppanin tai jonkun muun tahon kanssa ei voida välttää. Palvelemme yrityksiä riitojen ratkaisun alueella erittäin monipuolisesti. Avustamme asiakkaitamme sovinnon löytämisessä erilaisin neuvottelun ja sovittelun keinoin sekä tarvittaessa ajamme asiaa kaikissa suomalaisissa tuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä.

Tarjoamme käyttöönne ammattitaitomme kaikissa yrityksenne tarvitsemissa liikejuridiikan alaan kuuluvissa asioissa, Hoidamme tarvittaessa myös kaikki yrityksenne hallintoon liittyvät asiat sekä avustamme teitä yrityksenne päivittäiseen liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Hoidamme ammattitaidolla mm. seuraavat toimeksiantotyypit:

 • Sopimukset ja yhtiöoikeus
 • Yritysjärjestelyt ja rahoitus
 • Insolvenssi (konkurssiasiat ja yrityssaneeraukset)
 • Verotus ja verovalitukset
 • Työoikeus (työsopimukset, irtisanomiset, yhteistoimintamenettely, työriidat),
 • Julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus
 • Kiinteistö- ja rakennusjuridiikka
 • Vahingonkorvaus ja saatavan perintä
 • Due Diligence –tutkimukset ja selvitykset
 • Riita-asiat, sovintoneuvottelut ja sovittelu
 • Oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa sekä välimiesoikeudessa
 • Talousrikosasiat

Tyytyväinen asiakas ei ole ainoastaan tavoitteenamme vaan myös paras referenssimme!

Ota yhteyttä

Asianajotoimisto Spartax Oy
Kalevankatu 3 A
FI-00100 Helsinki
Finland

Tel. +358 9 6866 100
Fax +358 9 6866 1066

Aleksanterinkatu 25 B
FI-15140 Lahti
Finland

Tel. +358 9 6866 100
Fax. +358 9 6866 1066

Erityisalueena myös

URHEILUOIKEUS

Lue lisää